عملکرد اداره طی 2 سال فعالیت دولت تدبیر دولت و امید

 

رديف شرح فعاليتهاي واحد بيابانزدائي طي 2 سال فعاليت دولت تدبير و اميد
1 پروژه نهال کاري 115 هکتاري محور انارک - نائين
2 پروژه نهال کاري 150 هکتاري محور انارک - نائين
3 پروژه نهال کاري 250 هکتاري محور انارک - نائين
4 پروژه بذرپاشي 333 هکتاري مرتع مشجري جاده انارک- چوپانان
5 انجام آبياري سنواتي پروژه 115 هکتاري نهال کاري محور انارک - نائين
 
رديف شرح فعاليتهاي واحد مرتع طي 2 سال فعاليت دولت تدبير و اميد
1 پروژه کپه کاري از محل ماده 17 معادن در سطح 50 هکتار مراتع قشلاقي کالچو
2 پروژه ذخيره نزولات آسماني در سطح 40 هکتار از مراتع مشجري
3 تمديد پروانه چراي مراتع ييلاقي و قشلاقي شهرستان و دريافت مبلغ 450،000،000 ريال عوارض پروانه چرا
4 پروژه مديريت چرا در سطح 1200000 هکتار از مراتع شهرستان
5 پروژه مميزي مراتع در سطح 75000 هکتار
6 تعيين ظرفيت سالانه علوفه مراتع ييلاق و قشلاق داراي طرح مرتعداري
7 تهيه و نظارت و بازنگري طرحهاي مرتعداري در سطح 28000 هکتار
 
رديف شرح فعاليتهاي واحد امور اراضي طي 2 سال فعاليت دولت تدبير و اميد
1 تحويل زمين (اراضي ملي) به اشخاص جهت طرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي به مساحت 536300 مترمربع
2 تفکيک و انتقال قطعي اراضي به اشخاص جهت طرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي به مساحت 202000 مترمربع
3 سنددار کردن اراضي ملي به مساحت 1700 هکتار
4 پاسخ استعلامات دفترخانه، دهياري، ثبت اسناد و .... 623 مورد
 
ديف شرح فعاليتهاي واحد آبخيزداري طي 2 سال فعاليت دولت تدبير و اميد
1 تکميل عمليات بند سنگ و سيمان دره انجير
2 تکميل بند خاکي سپرو
 
رديف شرح فعاليتهاي واحد حفاظت و گشت و مراقبت طي 2 سال فعاليت دولت تدبير و اميد
1 يگان حفاظت با بکارگيري دو نيروي گشت موتوري در سالهاي 92 و 93
 
رديف شرح فعاليتهاي مربوط به هفته منابع طبيعي طي 2 سال فعاليت دولت تدبير و اميد
1 توزيع نهال در هفته منابع طبيعي طي سالهاي 92 و 93  جمعا 25000 اصله نهال
 
رديف شرح فعاليتهاي مربوط به تعميرات و تجهيزات  طي 2 سال فعاليت دولت تدبير و اميد
1 تعمير و تجهيز ساختمان اداري در سالهاي 92 و 93 
 
رديف شرح فعاليتهاي مربوط به حفاظت و حمايت از اراضي ملي و مرتعي طي 2 سال فعاليت دولت تدبير و اميد
1 طرح عمليات مبارزه با آفات (مبارزه با موش، ملخ کوهاندار تاغ، پيش آگاهي)
 

 
 


بازدید : 960 18 مرداد 1394 ساعت 09:29 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری