اطلاعیه مهم  

بهره برداری انغوزه در مراتع بخش انارک

 گزارش خبری
در سال جاری ميزان 280 هکتار از مراتع بخش انارک جهت بهره برداری آنغوزه به بهره برداران واگذار گرديد.
 مراتع آنغوزه خيز بخش انارک با سطح مفيدی بالغ بر 853 هکتار هر ساله وبرابر تناوب سه ساله با توجه به ميزان بارندگی آن سال برابر طرح بهره برداری تهيه شده  وطبق عرفهای مشخص شده در طرح به بهره برداران بومی محل واگذار ميگردد. در سال جاری نيز با توجه به مجوز اداره کل ونظر به ميزان بارندگی نسبتا" مناسب در منطقه بخش انارک تعداد يک فقره قرارداد فروش واحياء محصولات فرعی با شرکت تعاونی مراتع ومنابع طبيعی نايين به نمايندگی از بهره برداران در سطح 280 هکتار تنظيم که پيش بينی ميشود از اين ميزان ، 1200 کيلو آنغوزه شيرين استحصال گردد ودر اين خصوص تعداد 450 نفر روز اشتغال زائي  وجود داشته . قرارداد تنظيمی جهت بهره برداران به مدت سه ماه  از تاريخ 4/1/ 93 لغايت پايان شهريور بوده وعلاوه بر عمليات برداشت آنغوزه متعهد به انجام عمليات احيائي مشخص شده جهت آنان بوده ، همچنين بهره برداران حداکثر تا پايان مهرماه سال جاری يعنی يک ماه پس از پايان فصل بهره برداری آنغوزه فرصت دارند محصول برداشت شده خود را جهت تنظيم صورتجلسه موجودی به ماءمور شهرستان ارائه وپس از آن با هماهنگی واحد بهره برداری اداره کل جهت آنان گواهی حمل صادر گردد./
                        روابط عمومی اداره منابع طبيعی وآبخيزداری شهرستان نايين
بازدید : 553 3 تير 1393 ساعت 01:50 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری