اطلاعیه مهم  

قابلیت جذب دی اکسید کربن توسط جنگل ها محدود است

گروهی از محققان دریافتند قابلیت جذب دی اکسید کربن توسط جنگل ها در 60 سال آینده فقط 22 درصد است.


به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی، درختان در هنگام رشد مقادیری از دی اکسید کربن اتمسفر را جذب کرده و درون خود ذخیره می کنند و به همین علت جنگل ها تاثیر بسیار مهمی بر تغییرات آب و هوایی زمین دارند.

در حال حاضر امید زیادی به جذب دی اکسید کربن تولید شده توسط جنگل ها وجود دارد، اما توانایی جنگل ها در جذب این ماده محدود است. بر اساس تحقیقات اخیر، 78 درصد از ظرفیت جنگل های شمال آمریکا برای جذب دی اکسید کربن پر شده است و فقط 22 درصد از ظرفیت آن ها باقی مانده است.

محققان پیش از این به منظور تخمین ظرفیت جذب دی اکسید کربن توسط جنگل ها از شبیه سازی های کامپیوتری استفاده کرده اند، اما در این تحقیقات محققان در سراسر منطقه آمریکای شمالی و کانادا اقدام به اندازه گیری میدانی کرده اند.

در جریان این کار اطلاعات 140 هزار اصله درخت را که در دو پروژه تحقیقاتی Forest Inventory and Analysis و Canada Permanent Sample Plots در آمریکا و کانادا گردآوری شده است، تجزیه و تحلیل کرده و از آن برای مستندسازی رشد جنگل ها در گذشته و پیش بینی آن در آینده استفاده کردند. در این ارزیابی ها تغییرات آب و هوایی و بازسازی طبیعی جنگل ها به عنوان دو عامل موثر بر رشد آن ها مورد توجه قرار گرفت.

در این تحقیقات مشخص شد تغییرات آب و هوایی قابلیت بازسازی جنگل ها را تحت تاثیر قرار می دهد و مهم تر این که رشد کلی جنگل ها محدود است. نتایج این تحقیقات در بهترین شرایط ممکن برای رشد جنگل ها پیش بینی شده است.

اما در واقعیت وقایع طبیعی و انسانی مختلف از جمله قطع درختان برای توسعه کشاورزی و آتش سوزی، در رشد جنگل ها اختلال ایجاد می کند و این اختلال موجب کاهش توده زیستی و در نهایت کاهش ظرفیت جنگل ها می شود.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Communications منتشر شده است.

 
بازدید : 202 24 تير 1397 ساعت 08:53 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری