اطلاعیه مهم  

تغییر فصل ها به دست بشر

محققان با بررسی اطلاعات به دست آمده از ماهواره ها در طول چهار دهه به این نتیجه رسیدند که انسان ها برای اولین بار فصل های زمین را تغییر داده اند.


به گزارش پایگاه خبری ساینس الرت، در این تحقیقات آثار فعالیت انسان بر تغییرات دمای زمین، ساختار شیمیایی اقیانوس ها، تغییرات سریع قطب ها وغیره در دوره های یک ساله و 10 ساله مورد بررسی قرار گرفته و یک فرآیند نامتقارن تغییرات فصلی در اتمسفر بالای نیمکره های شمالی و جنوبی شناسایی شده است.

با وجود این که گرمایش زمین یک رخداد جهانی است، در پایین ترین لایه جو زمین که با عنوان تروپوسفر شناخته می شود، تابستان بسیار سریع تر از زمستان ها در حال گرم شدن است.

محققان در جریان این تحقیقات حداقل و حداکثر دمای هرماه از 38 سال گذشته را مشخص کردند. در سال های ابتدایی این دوره امواج گرمایی دارای بازه کوچکی بودند. اما در پایان دوره مطالعه که سال 2016 میلادی است، حداقل دمای هر ماه افزایش یافته و حداکثر دمای آن نیز افزایش بسیار بیشتری داشته است.

در این تحقیقات از اطلاعات به دست آمده از 6 ماهواره استفاده شده است که 5 دسته از این اطلاعات، افزایش بیش از حد طبیعی دما را تایید می کند و نشان می دهد تغییراتی که در ارتفاع چندکیلومتری سطح زمین به وقوع پیوسته است، بخشی از معمای افزایش دمای زمین است.گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Science منتشر شده است.

 
بازدید : 185 2 مرداد 1397 ساعت 07:27 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری