از سال ۹۲ تاکنون، ۹۳۱ کیلومتر کمربند حفاظتی در عرصه‌های طبیعی اصفهان ایجاد شد


 معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان اصفهان :
در هشت سال گذشته هر ساله بطور میانگین افزون بر ۱۰۰ کیلومتر طرح کمربند حفاظتی در استان اجرا شده است.


داریوش سعیدی  در گفت و گو با ایرنا، جلوگیری از تخریب اراضی، کاهش تصرف و سوء استفاده سودجویان منابع طبیعی را از مهم‌ترین اهداف و نتایج ایجاد کمربند حفاظتی برشمرد و افزود: توجه به این امر در حفاظت از اراضی طبیعی نقش ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه حفاظت از جنگل‌ها و مراتع ضروری است خاطرنشان کرد: در هشت سال گذشته هر ساله بطور میانگین افزون بر ۱۰۰ کیلومتر طرح کمربند حفاظتی در استان اجرا شده است.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اظهارداشت: تامین اعتبارات برای این طرح‌ها مهم ترین نیاز این بخش محسوب می‌شود و تخصیص به موقع منابع مالی سبب اجرای هرچه سریع تر پروژه‌ها خواهد شد.

سعیدی با اشاره به اینکه نواحی مرتعی و جنگلی استان بیشتر در غرب و جنوب است تصریح کرد: افزایش میزان حفاظت در این مناطق دست سودجویان و قانون شکنان را در تصرف اراضی و  تخریب عرصه‌ها کوتاه می‌کند.

وی با بیان اینکه پوشش حفاظتی در استان ارتقا یافته است افزود: این شاخص در سال ۹۷ حدود ۷۶ درصد بود که در سال ۹۸ به ۸۱ درصد رسید و در پایان سال ۹۹ به ۸۷ درصد افزایش پیدا کرد.

درحال بارگزاری