توفان های گرد و غبار مهمترین تبعات فرسایش خاک است

عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به روند فرسایش و تخریب خاک در خوزستان هشدار داد و گفت: مهمترین تبعات فرسایش خاک در استان، ایجاد توفان های گرد و غبار است.
احمد لندی اظهار کرد: با توجه به اهمیت 'خاک' در تولیدات کشاورزی و منابع مورد نیاز، 5 دسامبر (15 آذر) روز جهانی خاک نامگذاری شده و پارسال (2015) نیز به سال خاک نامیده شده بود.

گرم شدن زمین از نقطه بی بازگشت عبور کرده است

به گفته یک دانشمند برجسته که ریاست  مطالعه ای بزرگ در زمینه تغییر شرایط اقلیمی جهان را بر عهده داشته، گرم شدن هوای زمین از 'نقطه بی بازگشت' فراتر رفته است.
به گزارش روزنامه ایندیپندنت، تاثیر کامل تغییر شرایط اقلیمی جهان دست کم گرفته شده است؛ زیرا دانشمندان یک منبع عمده کربن را در محیط زیست به حساب نیاورده اند.

ذوب شدن یخ های قطبی اثرات فاجعه باری به دنبال دارد

ذوب شدن یخ های قطبی می تواند منجر به تغییرات غیرقابل کنترل در آب و هوای زمین در سطح جهانی شود. به گزارش گاردین، متخصصان هشدار دادند تسریع روند ذوب شدن یخ های قطب شمال موجب افزایش خطر تحریک 19 منطقه حساس شده است که تغییر وضعیت آن ها می تواند اثرات فاجعه باری را در سراسر جهان به دنبال داشته باشد.

کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران با حضور 8 کشوربرگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران 16 تا 18 آذرماه سال جاری با حضور شرکت های معتبر از هشت کشوراروپایی و آسیایی در هتل اسپیناس تهران برگزار می‌شود. به گزارش معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر ایران توسط انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

نزولات جوی در همسنجی با سال آبی گذشته 82 درصد کاهش یافته

بررسی آخرین گزارش وضعیت بارندگی کشور از سوی وزارت نیرو نشان دهنده کاهش 82 درصدی میزان بارش‌ها از آغاز مهرماه تاکنون در همسنجی با سال آبی 95-1394 است.
به‌ گزارش وزارت نیرو بر اساس آخرین آمار ارایه شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از آغاز مهرماه تا بیست و نهم آبان ماه سال آبی 96-1395 نزدیک به 12 میلیمتر است.

دی اکسید کربن موجود در جو از خط قرمز عبور کرد

کارشناس طرح ملی تغییر آب وهوا گفت: غلظت گاز دی اکسید کربن ( CO2 ) در جو چند هفته پیش با گذر از مرز 400 PPM از خطر قرمز عبور کرد.
بر اساس پیش بینی دانشمندان اگر غلظت دی اکسید کربن در جو از 400 PPM بیشتر شود دمای زمین تا 2 درجه گرمتر می شود که بر اساس آن 20 تا 30 درصد تنوع زیستی دنیا تحت انقراض قرار می گیرد که این اتفاق هم افتاده است.

نیاز طبیعت به کمک انسان برای تکامل

دانشمندان می گویند: طبیعت و حیات روی زمین به واسطه گرمایش زمین به گونه ای در حال تغییر است که نیازمند کمک انسان برای تکامل شده است. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، بررسی عمده آثار علمی نشان می دهد که در حال حاضر، حیات روی زمین به واسطه گرمایش زمین به طور اساسی متحول شده، به طوری که بر ژن های گیاهان و حیوانات تاثیر گذاشته و در حال تغییر دادن تمامی اکوسیستم های موجود در زمین است.

صفحه 10 از 62 << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>