معضل ریزگردها یک «ابربحران» است


رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، معضل ریزگردها را یک «ابر بحران» دانست و گفت: معضل ریزگردها در مقایسه با زلزله های چند ثانیه ای با تلفات فراوان، یک معضل طولانی مدت و طاقت فرساست.
اسماعیل نجار افزود: ریزگردها منشاء خارجی دارد و بخش اعظم آن در عراق و سوریه است.
وی افزود: این 2 کشور آنقدر مشکلات دارند که مقابله با ریزگردها در اولویت آنها نیست. به گفته نجار تغییر اقلیم، خشکسالی و گرم شدن کره زمین از جمله عوامل ریزگردها هستند.

650 هزار هکتار طرح آبخیزداری در سطح کشور اجرا می شود

مشاور و مدیرکل حوزه ریاست و ارزیابی عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: امسال 650 هزار هکتار طرح آبخیزداری و 90 هزار هکتار طرح بیابان زدایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با ریزگردها و ذخیره آب های سطحی در کشور اجرا می شود.
نگهدار اسکندری افزود: اولویت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در سطح کشور اجرای مدیریت جامع حوزه آبخیز با مشارکت مردم است.

تراژدی « نصف جهان » در سال های تلخ کم آبی

این روزها بر کرانه خشک زاینده رود وقتی به آسمان بی ابر اصفهان نگاه می کنی گویی خورشید با گرمای بیشتری بر پهنه خشک این خطه کم آب می تابد تا نامهربانی طبیعت را هر چه بیشتر به رخ گندم گون اهالی نصف جهان بکشد.
بررسی گزارش های وضعیت آب و خشکسالی بیانگر این است که استان اصفهان بدترین روزهای خشکسالی در مقایسه با میانگین 40 سال اخیر را تجربه می کند، واقعیتی تلخ که برون رفت از آن نیازمند همت و مشارکت ارگانها و مردم است.

افزایش دمای زمین ابرها را جابه جا می کند

بر اساس گزارشی که در نشریه نیچر منتشر شد، افزایش دمای زمین در طول چند دهه گذشته مجموعه ای از ابرها را به سوی قطب منتقل کرده و موجب افزایش حداکثر ارتفاع ابرها شده است.
به گزارش گاردین، واکنش ابرها نسبت به افزایش دمای اتمسفر یکی از متغیرهای مبهمی است که پیش بینی میزان افزایش دمای زمین در اثر تراکم گازهای گلخانه ای را با مشکل روبه رو می کند.

خشکی تالاب گاوخونی ، تهدید بالقوه زیست محیطی در منطقه میانی کشور

تالاب گاو خونی که از 10 سال پیش به این سو رو به خشکی گراییده، اکنون به معضل زیست محیطی تبدیل شده به گونه ای که سلامت ساکنان منطقه میانی کشور تا پایتخت را به لحاظ کانون بالقوه تولید ریزگردها تهدید می کند.
با خشکی زاینده رود به عنوان تامین کننده اصلی آب تالاب گاوخونی در سالیان گذشته، این تالاب نیز خشک شد و تهدید زیست محیطی آن نیز به لحاظ کانون بالقوه تولید و انتشار ریزگردها در منطقه میانی کشور به حدی افزایش یافت که در سال های اخیر به عنوان نگرانی مردم منطقه و مسئولان مطرح شده است.

نرخ جابجایی خاک در ایران، سه برابر متوسط آسیا

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع گفت: بر اساس برآورد انجمن ملی خاک ایران، نرخ جابجایی خاک کشور در بهترین حالت دو میلیارد تن در سال محاسبه شده که این میزان سه برابر متوسط قاره آسیا است.
محمد درویش افزود با بیان اینکه برخی برآوردها میزان جابجایی خاک را حتی تا 4.6 میلیارد تن نیز نشان می دهند، افزود: اگر دو میلیارد تن را درنظر بگیریم، با توجه به اینکه هر تن خاک 28 دلار ارزش دارد، حدود 56 میلیارد دلار در سال ارزش این میزان خاک است.

الکتریسیته ساکن موجب تشدید توفان شن در بیابان می شود

محققان انستیتوی ملی فیزیک فضایی ایتالیا برای اولین بار شدت میدان الکتریکی موجود در یک توفان شن در صحرای غربی مراکش را اندازه گیری کردند؛ نتایج نشان داد میدان الکتریکی که در اثر سایش ذرات غبار به یکدیگر شکل می گیرد، نقش مهمی در تشدید و افزایش طول عمر توفان شن ایفا می کند.
به گزارش نشریه ساینس، پیش از این محققان میدان های الکتریکی موجود در توفان های شن و گردبادهای شنی در مناطق کویری را شناسایی کرده و در خصوص تاثیر این میدان ها بر شدت توفان نیز نظریاتی را مطرح کرده بودند اما تاکنون شدت میدان الکتریکی ناشی از توفان شن اندازه گیری نشده بود.

صفحه 10 از 56 << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>