سه دهه فاصله ایران تا خشکسالی کامل

شرایط خاص اقلیمی کشور در کنار کم توجهی در حوزه برنامه ریزی برای رعایت الگوی مصرف آب در بخش های مختلف به خصوص کشاورزی در طول سال های گذشته، ایران را با تنش آبی و بحران خشکسالی مواجه کرده است، بحرانی که مقابله نکردن جدی با آن حداکثر تا سه دهه دیگر به طور کامل کشور را در بر خواهد گرفت.

استاندار: طرح بیابانزدایی شرق اصفهان از اقدام های بارز زیست محیطی دولت است


رسول زرگرپور روز شنبه در بازدید از طرح بیابانزدایی 10 هزار هکتاری شرق اصفهان افزود: این طرح از فعالیت های فراگیر، مهم و نشان دهنده توجه دولت به مسائل زیست محیطی است.
وی گفت: 2 هزار و 400 هکتار از این طرح با وجود کمبود آب در سال 94 نهالکاری شد و امیدواریم این میزان در سال 95 به پنج هزار هکتار برسد.
وی کمبود آب و پساب برای آبیاری این منطقه را از محدودیت های اصلی اجرای این طرح عنوان کرد.

تشکیل یک میلیون هکتار کانون جدید بیابان زایی در کشور

معاون آبخیزداری، امور مرتع و بیابان سازمان جنگل ها و مراتع کشور با اشاره به عملیات بیابان زدایی در سطح هشت میلیون هکتار در نقاط مختلف کشور طی 50 سال گذشته، گفت: با این وجود یک میلیون هکتار کانون جدید بیابان زایی تشکیل شده است.

استفاده از سوپر جاذب ها، راهکاری موثر برای مقابله با بحران کم آبی

کاهش منابع آبی و پایین رفتن سطح آب های زیر زمینی چند سالی است که زنگ خطر تمام شدن آب را به صدا در آورده که این مساله موجب تشویش اذهان دولتمردان و دوستداران محیط زیست شده است، آب مایه حیات و جاودانگی است و اگر نباشد، حیات هم نیست بنابراین حفاظت از داشته های منابع آبی به ویژه در کشورهایی که در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند و دارای کمبود منابع آبی هستند مانند ایران، از اهمیت زیادی برخوردار است.

دستور العمل ضوابط مشارکت و سرمایه گذاری برای طبیعت گردی در مناطق طبیعی ابلاغ شد

فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی دستور العمل ضوابط مشارکت و سرمایه گذاری برای طبیعت گردی در مناطق طبیعی را ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل آمده است: در اجرای بند ه- ماده 3 و 5 آئین نامه کمیته ملی طبیعت گردی مصوب 27315 ت 33536 – مورخ 5/5/1384 هیات وزیران به منظور تنظیم مقررات سرمایه گذاری با محوریت طبیعت گردی، ضوابط مشارکت و سرمایه گذاری با رعایت چارچوب های قانونی حاضر در 10 ماده و 7 تبصره در مورخ 31/1/1394 به تصویب کمیته ملی طبیعت گردی رسید و از تاریخ ابلاغ برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است.

چهره ماندگار منابع طبیعی کشور درگذشت


دکتر محمد حسین جزیره ای، جنگل شناس برجسته و چهره ماندگار علمی کشور، امروز و در سن 94 سالگی درگذشت.

صفحه 10 از 66 << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>