اطلاعیه مهم  

پیامدهای تغییر اقلیم

سیل ‌های اخیر کشور از پیامدهای گرمایش جهانی و نشانه احتمال تشدید تغییر اقلیم است و احتمال وقوع خشکسالی ‌های متمادی و بارش‌های سیل ‌آسا طی سال ‌های آینده وجود دارد.

نگاهی به زمین زیر پای‌ مان....

موضوع کنترل سیلاب‌ها در کشوری خشک و نیمه‌خشک امری مهم است، چه با مدیریت و کنترل سیلاب‌ها اولا جلوی آثار تخریبی آب‌ها را می‌گیریم و ثانیا مشکل کمبود آب را که معضل اصلی در چنین شرایط اقلیمی است، معالجه می‌کنیم.

فناوری‌های تجربه شده دنیا در مقابله با سیل

نظر به سیل‌خیز بودن جغرافیای ایران می‌توان با توسل به فناوری‌ها و تجهیزات نوین در عرصه مقابله با سیلاب، پیامدهای منفی این بلای طبیعی را تا حدود زیادی کنترل کرد.

تغییرات اقلیمی، دریاها و اقیانوس‌ها

بررسی‌ها نشان می‌دهد دریاها و اقیانوس‌ها بیشترین تاثیر را از تغییرات اقلیمی می‌گیرند که سفید شدگی آب‌سنگ‌های مرجانی، اسیدی شدن و کاهش اکسیژن آب دریاها، افزایش شوری، بروز کِشَند قرمز و تغییر توازن جمعیتی گونه‌ها برخی از پیامدهای این تاثیر است.


طراحی برگ های مصنوعی با قابلیت جذب دی اکسید کربن

گروهی از محققان راهکاری برای استفاده از برگ های مصنوعی خارج از محیط آزمایشگاهی با قابلیت جذب و تبدیل دی اکسید کربن به منواکسیدکربن و اکسیژن یافته اند.

انسان مقصر مرگ و میر مهره داران خشکی

بر اساس یافته های جدید محققان، بیش از 25 درصد مرگ و میر مهره داران خشکی به دلیل فعالیت های انسان ها رخ می دهد.

ترازنامه حساب آب زیرزمینی: بنیاد قابل اطمینان؟

بر کسی پوشیدنی نیست که آب زیرزمینی برای ما ایرانیان مهم و تمدن ساز است و تخریب آن تمدن برانداز. این منابع در تأمین آب بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت و مراکز جمعیتی کشور سهم مؤثر و عمده ای دارد و حیات و تمدن بخش وسیعی از جامعه ایران به آن وابسته است.

صفحه 4 از 68 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>