اطلاعیه مهم  

معرفي گونه ديبدال(AMMODENDRON PERSICUM)

گونه اي درختچه اي و شن دوست از زير تيره پروانه آسا  و متعلق به تيره بقولات  داراي سن بين 10 تا 50 سال ميباشد. از نظررشد  زيستگاه طبيعي آن در زيركوه قاين شهرستان بيرجند ميباشد. گونه اي مقاوم به خشكي داراي ريشه هاي عمودي و افقي گسترده و برگهاي نقره اي ميباشد.در رويشگاه طبيعي بيشتر به فرم شاخه زاد مشاهده ميشود بذرديبدال دوره خواب ندارد ولي داراي پوسته سختي است كه در سال اول قادر به جوانه زني نميباشد بنابراين براي تكثير ان به اعمال تيمارهاي خراش دهي بذر نياز است.
با توجه به اهميت بحث تنوع گونه اي اداره منابع طبيعي شهرستان نايين با هماهنگي اداره كل بر آن شد تا نسبت به تهيه بذر ديبدال از اداره منابع طبيعي شهرستان بيرجند اقدام نموده و شرايط تكثير آن را بررسي و نسبت به استفاده آن بصورت آزمايشي در سطح شهرستان اقدام نمايد.

world day to combat desertification 2015

Image result for the messengers of combat desertification in year of 2015

سلامت غذايي در گرو حفظ سلامتي خاكها

برگزاري جلسه بررسي عملكرد تعاونيهاي مرتعداران نايين،خور،اصفهان

در مورخ 1394/03/12 راس ساعت 9:30 جلسه در اداره كل با حضور مديران تعاونيها و روساي شهرستان و رابطين آموزش آغاز گرديد.ارائه گزارش عملكرد يكساله و پيش بيني خط مشي آينده از رئوس كار جلسه بود. از اهم موارد مطرح شده ديگر ميتوان به افزايش سهامداران تعاونيها ، عضويت در اتحاديه ،  رتبه بندي تعاونيها در نظام مهندسي كشاورزي جهت شركت در مناقصات ، قرارگيري تعاوني در زيرمجموعه تعاون روستايي.....اشاره نمود.

ذخيره نزولات آسماني از ديدگاه اسلام(بخش چهارم)

آبهای باران و برف در منابع طبیعی ذخیره شده و در نهایت به دریاها و اقیانوسها رسیده و بخشی از آن به باران تبدیل می شود. مفسر بزرگ شیعه جناب علامه طباطبایی در این باره می نویسد:
« آبهای ذخیره شده در زمین در نهایت به باران بدل می شود و این بر خلاف نظر دانشمندان زمانهای گذشته است که می پنداشتند که آب کره ای است ناقص که کره زمین را احاطه کرده و از عناصر چهار گانه به شمار می آید.»
خداوند قانون باران و زمین را به گونه ای قرار داده که آب به داخل زمین راه یابد و در خزینه های بزرگ آن انبار شود تا نیازهای آدمی را برآورد. اصل ذخیره سازی آب و جلوگیری از هدر رفتن آن از مسائلی است که در روایات نیز بدان اشاره شده است و در زمره مسائل روشن قرار دارد.
حضرت امام صادق (ع) می فرماید:
« اگر کثرت ذخیره سازی آب در منابع طبیعی و جوشش آن از چشمه ها، قناتها و نهرها نبود، انسان برای آبیاری درختان، مزرعه ها، غلات و سیراب کردن خود و چهار پایانش در تنگنا قرار  می گرفت.»
 
 
 
 
 

طوفان شن

 ويدئو طوفان شن محور انارك - نايين مورخ 1394/01/24

صفحه 59 از 68 << < 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 > >>