اطلاعیه مهم  

ذخيره نزولات آسماني از ديدگاه اسلام(بخش سوم)


انبارش آب در منابع طبیعی زیر زمینی:
نگهداری آبهای به دست آمده از برف و باران شیوه های مختلفی دارد که ذخیره سازی آب در منابع طبیعی زیر زمینی در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. خداوند در قرآن کریم در این باره می فرماید:
« از آسمان آبی به اندازه فرو فرستادیم، پس آن را در زمین- در چشمه ها و منبع ها- جای دادیم و ما بر بودن آن تواناییم» «  سوره مومنون (23) آیه 18»
از این آیه استفاده می شود که خداوند پوسته رویی زمین را به گونه ای آفریده که چون باران ببارد، آب درآن نفوذ نکرده، در زیر زمین انباشته می گردد و به سفره های بزرگی از آب تبدیل می شود. بنابراین روی قانون حاکم بر زمین و نزولات آسمانی آن است که آب باران به آسانی می تواند به درون زمین راه یابد و در آن جا ذخیره شود. از این رو انسان باید این قانون را پاس بدارد و در تقویت و حفظ آن بکوشد. جناب علی بن ابراهیمی قمی ( م 307 ﻫ ق ) مفسر بزرگ و عظیم الشان قرآن کریم از امام صادق (ع ) در تفسیر این آیه شریفه این گونه روایت می کند: « آب باران در زمین نفوذ کرده و در آن ذخیره می شود و آن گاه به صورت نهرها، چشمه ها و چاهها در می آید و از آن بهره وری می شود.»