اطلاعیه مهم  

عمليات اصلاح و احياء مراتع قشلاقي كالچو

از محل اعتبارات ماده 17 معادن سطحي به وسعت 50 هكتار از مراتع قشلاقي كالچو و با اعتباري معادل 85000000 ميليون ريال با بذور (قيچ و آنغوزه و وشا) از مورخ 93/9/1 لغايت 93/9/30 عمليات اصلاحي و احياء(كپه كاري) صورت پذيرفت.

پروژه بيابانزدايي بسيج سازندگي

پروژه بيابانزدايي بسيج سازندگي در سطح 250 هكتار از تاريخ 93/3/19 آغاز گرديده است كه تا اين تاريخ پيشرفت فيزيكي پروژه بشرح ذيل ميباشد.
1- گودبرداري 100%
2- تعويض خاك 100%
3- مرمت و اصلاح تشتك50%
4- كاشت و آبياري قبل و همزمان با كاشت 50%

ببهره برداري از مراتع آنغوزه خيز انارك

 در اين ارتباط  در سطح 254 هكتار از مراتع انارك(محدوده كجوها)قراردادي با شركت تعاوني كشاورزي و منابع طبيعي مراتع نايين از مورخ 93/4/1 لغايت 93/7/15 تنظيم گرديد كه باستناد اين قرارداد بهره برداري از مراتع  آنغوزه خيز انارك و عمليات احياء و اصلاح وكپه كاري با كاشت بذر آنغوزه  در مراتع فوق انجام ميگيرد. در اين راستا ميزان 1996 كيلو كشته آنغوزه و 433 كيلو شيره آنغوزه برداشت  و سطح 254 هكتار احياء و اصلاح و كپه كاري با بذر آنغوزه گرديده است. لازم بذكر است  به ميزان 720 نفر روز كارگر اشتغالزايي  صورت گرفته است.

از طرف شرکت تعاوني کشاورزي و منابع طبيعي مراتع نايين تسهيلات در اختيار اعضا قرار گرفت .

شرکت تعاوني کشاورزي و منابع طبيعي مراتع نايين با 117 نفر عضو به تناسب سرمايه موجود به اعضاي عضو شرکت تسهيلات مي دهد. اين در حالي است که با افزايش قدر السهم شرکت توسط اعضا با کمکهاي مالي و بلاعوض دولت شرکت مي تواند تسهيلات بيشتري را در اختيار اعضا قرار دهد. لازم به ذکر است شرکت در حال حاضر در زمينه انجام امور مربوط به گشت و مراقبت از طريق واگذاري به اشخاص حقيقي به صورت قراردادي فعاليت مي نمايد. هم چنین در سال جاري امور مربوط به نظارت بر طرحهاي بهره برداري کتيرا و آنغوزه نيز در سطح شهرستان توسط شرکت با واگذاري امور به اشخاص حقيقي انجام گرفته است.

همياران طبيعت کارت مخصوص هميار طبيعت دريافت کردند.

در راستای ترویج فرهنگ منابع طبیعی در بین اقشار جامعه و جلب مشارکت مردم در حفاظت، احیا و توسعه در منابع طبیعی از متقاضیان همیار طبیعت ثبت نام بعمل آمد.هم چنین در این خصوص افرادی که قبلاً ثبت نام کرده بودند و کارت همیار دریافت کرده بودند کارت آنها گرفته شده و کارت جدید همیار طبیعت صادره از طرف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان به افراد تحویل داده شد.

قاببل كشت كردن خاكهاي شور با كمك كرمها

با استفاده از ورمي كمپوست خاكهاي شور را كه براي كشت هيچ يك از انواع محصولات كشاورزي مناسب نميباشد ا ميتوان به بستري مناسب براي كشاورزي تبديل كرد. برخي از انواع ورمي كمپوست ها ميتواند ميزان شوري خاك را پايين بياورد اما اين كه بتوان يك خاك غيرقابل كشت را با 21 واحد كاهش شوري به كمك اين كود به خاك قابل كشت تبديل كرد كم سابقه است. ورمي كمپوست حاصل عبور مداوم و آرام مواد آلي در حال پوسيدگي از دستگاه گوارشي گونه هايي از كرم خاكي است نسبت كربن به نيتروژن اين كود در مقايسه با ساير كودهاي سبز مناسب تر است و بنابراين شرايط جذب عناصر مغذي براي گياه در آن بهتر ميشود.خاصيت احياگري اين كود با افزودن عواملي به آن در آزمايشگاه كامل شده و با اين كه ورمي كمپوست خود نيز كمي شور است هم از شوري آن كاسته شده و هم ميتواند  ميزان شوري خاكهاي مناطق مورد نظر را به ميزان قابل توجهي كاهش دهد به نحوي كه براي كشت گوجه فرنگي كه به شيرين ترين خاك نياز دارد مناسب گردد.(پايه اين كود ميتواند يك كود حيواني كه مقداري جلبك و پسماند فسادپذير است باشد).

آغاز برآورد ميزان توليد علوفه قابل برداشت در سطح مراتع شهرستان نايين

به منظور تعيين علوفه مراتع داراي طرح مرتعداري و نيز تعيين تعداد دام مجاز در سطح 314945 هزار هكتار از مراتع شهرستان نايين از مورخ 93/7/15 برآورد ميزان علوفه قابل برداشت آغاز گرديده است.
صفحه 67 از 68 << < 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > >>