معرفی گیاه دارویی بومادران

بومادران (1) Achillea millefolium L. (Asteraceae) Milfoil, Yarrow ريخت شناسي گياه: گياه پايا، ايستاده به ارتفاع 50-30 سانتيمتر. ساقه ايستاده، ساده يا در بخش فوقاني منشعب. برگها پوشيده از كرك، دو بار منقسم و ته شانه‌اي، پهن دراز – سرنيزه‌اي يا خطي. گل به رنگ سفيد يا سفيد متمايل به زرد يا سفيد متمايل به ارغواني،‌ مجتمع در كپه‌هاي كوچك بصورت ديهيم شكل. ميوه فندقه (2). محل رويش: در ارتفاعات البرز به ويژه دماوند، گچسر، كندوان، پلور، اروميه، تبريز و راسوند پراكندگي دارد (2). زمان برداشت قسمت مورد استفاده: قسمتهاي هوايي در زمان گل دهي و قبل از تشكيل بذر جمع‌آوري مي‌گردد (3، 4). قسمت مورد استفاده: سرشاخه‌هاي گلدار (3، 5). كاربرد درماني: قابض، تونيك، معرق و ضداسپاسم و براي درمان سرماخوردگي، كوليك، هيستري، صرع، روماتيسم و پيشگيري از پيري زود هنگام پوست مفيد است (6). اثرات فارماکولوژیک: فلاونوئیدهای موجود در بومادران دارای خاصیت اسپاسمولیتیک هستند. این گیاه محرک جریان صفراوی می باشد. همچنین خواص ضدالتهابی و ضد ادم نیز دارا می باشد. موارد مصرف: استفاده از گیاه بومادران در درمان بی اشتهایی، سو هاضمه و اختلالات کبدی و صفراوی تایید شده است. از این گیاه در درمان کرامپهای سایکوسوماتیک زنانه, درمان حمایتی در مشکلات کبدی و التبام زخمها استفاده می شود. در طب سنتی از این گیاه در درمان بواسیر خونریزی دهنده، اختلالات قاعدگی و تعریق بیش از حد استفاده می شود. از گیاه بومادران بصورت ترکیبی در داروهای مسهل، ضد سرفه، داروهای بیماریهای زنان و درمان اختلالات عروقی نظیر واریس استفاده می شود. احتياط مصرف: بومادران گياه غيرسمي است، اما Thujone موجود در اسانس گياه، سمي است كه در دوز كم نيز ممكن است مسموميت ايجاد كند. Thujone باعث سقط جنين شده و محرك قاعدگي مي‌باشد. فعاليتهاي آلرژيك اين گياه مربوط به سزكوئي ترپن لاكتونهاي آن مي‌باشد (9). منع مصرف: در دوران بارداري و شيردهي مصرف نشود (9). تركيبات شيميايي: اسانس، اسيدهاي آمينه، آلكالوئيد، فلاونوئيد، تانن (9). نحوه و ميزان مصرف: 1- دم كرده: 4-2 گرم گياه خشك، سه بار در روز ميل شود (9). 2- عصاره مائي: به نسبت 1:1 در الكل 25%، 4-2 ميلي‌ليتر سه بار در روز ميل شود (9). 3- تنتور: به نسبت 1:5 در الكل 45%، 4-2 ميلي‌ليتر سه بار در روز ميل شود (9). مصرف غذايي: اگر غلظت Thujone از 5/0 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلو وزن بدن در محصول نهايي تجاوز نكند، در مواد غذايي كاربرد دارد (9). نام تجاري دارو ساخته شده از گياه: Ger.: Kneipp schafgarbe pflanzentost; Schamill; Mex.: Blancaler (10). منابع: 1- مظفريان، ولي الله. فرهنگ نامهاي گياهان ايران. فرهنگ معاصر، 1375: 11 2- قهرمان، احمد. فلور ايران (جلد 8). موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 1362: 886 3- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 54 4- يزداني، داراب. شهنازي، سحر. سيفي، حامد. كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي. جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي، 1383: 21 5- John B. Lust. The Herb Book. 1974 266 6- M Daniel. Medicinal Plants. 2006: 83 7- Nat Prod Res. 2007; 21 (11): 1032-6 8- J Ethnopharmacol. 2006; 107 (2): 277-84 9- Carol a. Newall, Linda a Anderson, J. danid philipson. Herbal Medicines. 1996: 271 10- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 2002: 1572

ادامه مطلب در تارنمای دانشگاه یزد: (http://www.imp.ac.ir/IMP/Home/PlantDetails/1002)
بومادران (1) Achillea millefolium L. (Asteraceae) Milfoil, Yarrow ريخت شناسي گياه: گياه پايا، ايستاده به ارتفاع 50-30 سانتيمتر. ساقه ايستاده، ساده يا در بخش فوقاني منشعب. برگها پوشيده از كرك، دو بار منقسم و ته شانه‌اي، پهن دراز – سرنيزه‌اي يا خطي. گل به رنگ سفيد يا سفيد متمايل به زرد يا سفيد متمايل به ارغواني،‌ مجتمع در كپه‌هاي كوچك بصورت ديهيم شكل. ميوه فندقه (2). محل رويش: در ارتفاعات البرز به ويژه دماوند، گچسر، كندوان، پلور، اروميه، تبريز و راسوند پراكندگي دارد (2). زمان برداشت قسمت مورد استفاده: قسمتهاي هوايي در زمان گل دهي و قبل از تشكيل بذر جمع‌آوري مي‌گردد (3، 4). قسمت مورد استفاده: سرشاخه‌هاي گلدار (3، 5). كاربرد درماني: قابض، تونيك، معرق و ضداسپاسم و براي درمان سرماخوردگي، كوليك، هيستري، صرع، روماتيسم و پيشگيري از پيري زود هنگام پوست مفيد است (6). اثرات فارماکولوژیک: فلاونوئیدهای موجود در بومادران دارای خاصیت اسپاسمولیتیک هستند. این گیاه محرک جریان صفراوی می باشد. همچنین خواص ضدالتهابی و ضد ادم نیز دارا می باشد. موارد مصرف: استفاده از گیاه بومادران در درمان بی اشتهایی، سو هاضمه و اختلالات کبدی و صفراوی تایید شده است. از این گیاه در درمان کرامپهای سایکوسوماتیک زنانه, درمان حمایتی در مشکلات کبدی و التبام زخمها استفاده می شود. در طب سنتی از این گیاه در درمان بواسیر خونریزی دهنده، اختلالات قاعدگی و تعریق بیش از حد استفاده می شود. از گیاه بومادران بصورت ترکیبی در داروهای مسهل، ضد سرفه، داروهای بیماریهای زنان و درمان اختلالات عروقی نظیر واریس استفاده می شود. احتياط مصرف: بومادران گياه غيرسمي است، اما Thujone موجود در اسانس گياه، سمي است كه در دوز كم نيز ممكن است مسموميت ايجاد كند. Thujone باعث سقط جنين شده و محرك قاعدگي مي‌باشد. فعاليتهاي آلرژيك اين گياه مربوط به سزكوئي ترپن لاكتونهاي آن مي‌باشد (9). منع مصرف: در دوران بارداري و شيردهي مصرف نشود (9). تركيبات شيميايي: اسانس، اسيدهاي آمينه، آلكالوئيد، فلاونوئيد، تانن (9). نحوه و ميزان مصرف: 1- دم كرده: 4-2 گرم گياه خشك، سه بار در روز ميل شود (9). 2- عصاره مائي: به نسبت 1:1 در الكل 25%، 4-2 ميلي‌ليتر سه بار در روز ميل شود (9). 3- تنتور: به نسبت 1:5 در الكل 45%، 4-2 ميلي‌ليتر سه بار در روز ميل شود (9). مصرف غذايي: اگر غلظت Thujone از 5/0 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلو وزن بدن در محصول نهايي تجاوز نكند، در مواد غذايي كاربرد دارد (9). نام تجاري دارو ساخته شده از گياه: Ger.: Kneipp schafgarbe pflanzentost; Schamill; Mex.: Blancaler (10). منابع: 1- مظفريان، ولي الله. فرهنگ نامهاي گياهان ايران. فرهنگ معاصر، 1375: 11 2- قهرمان، احمد. فلور ايران (جلد 8). موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 1362: 886 3- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 54 4- يزداني، داراب. شهنازي، سحر. سيفي، حامد. كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي. جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي، 1383: 21 5- John B. Lust. The Herb Book. 1974 266 6- M Daniel. Medicinal Plants. 2006: 83 7- Nat Prod Res. 2007; 21 (11): 1032-6 8- J Ethnopharmacol. 2006; 107 (2): 277-84 9- Carol a. Newall, Linda a Anderson, J. danid philipson. Herbal Medicines. 1996: 271 10- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 2002: 1572

ادامه مطلب در تارنمای دانشگاه یزد: (http://www.imp.ac.ir/IMP/Home/PlantDetails/1002)
بومادران  Achillea millefolium L. (Asteraceae) Milfoil, Yarrow

ريخت شناسي گياه: گياه پايا، ايستاده به ارتفاع 50-30 سانتيمتر. ساقه ايستاده، ساده يا در بخش فوقاني منشعب. برگها پوشيده از كرك، دو بار منقسم و ته شانه‌اي، پهن دراز – سرنيزه‌اي يا خطي. گل به رنگ سفيد يا سفيد متمايل به زرد يا سفيد متمايل به ارغواني،‌ مجتمع در كپه‌هاي كوچك بصورت ديهيم شكل. ميوه فندقه- بومی شهرستان نایین.

محل رويش: در ارتفاعات خصوصأ  ارتفاعات دماوند، گچسر، كندوان، پلور، اروميه، تبريز و راسوند پراكندگي زیاد دارد.

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: قسمتهاي هوايي در زمان گل دهي و قبل از تشكيل بذر جمع‌آوري مي‌گردد.

قسمت مورد استفاده: سرشاخه‌هاي گلدار.

كاربرد درماني: قابض، تونيك، معرق و ضداسپاسم و براي درمان سرماخوردگي، كوليك، هيستري، صرع، روماتيسم و پيشگيري از پيري زود هنگام پوست مفيد است.

اثرات فارماکولوژیک: فلاونوئیدهای موجود در بومادران دارای خاصیت اسپاسمولیتیک هستند. این گیاه محرک جریان صفراوی می باشد. همچنین خواص ضدالتهابی و ضد ادم نیز دارا می باشد.

موارد مصرف: استفاده از گیاه بومادران در درمان بی اشتهایی، سو هاضمه و اختلالات کبدی و صفراوی تایید شده است. از این گیاه در درمان کرامپهای سایکوسوماتیک زنانه, درمان حمایتی در مشکلات کبدی و التبام زخمها استفاده می شود. در طب سنتی از این گیاه در درمان بواسیر خونریزی دهنده، اختلالات قاعدگی و تعریق بیش از حد استفاده می شود. از گیاه بومادران بصورت ترکیبی در داروهای مسهل، ضد سرفه، داروهای بیماریهای زنان و درمان اختلالات عروقی نظیر واریس استفاده می شود.

احتياط مصرف: بومادران گياه غيرسمي است، اما Thujone موجود در اسانس گياه، سمي است كه در دوز كم نيز ممكن است مسموميت ايجاد كند. Thujone باعث سقط جنين شده و محرك قاعدگي مي‌باشد. فعاليتهاي آلرژيك اين گياه مربوط به سزكوئي ترپن لاكتونهاي آن مي‌باشد

منع مصرف: در دوران بارداري و شيردهي مصرف نشود

تركيبات شيميايي: اسانس، اسيدهاي آمينه، آلكالوئيد، فلاونوئيد، تانن

نحوه و ميزان مصرف -1  : دم كرده: 4-2 گرم گياه خشك، سه بار در روز ميل شود 2 - عصاره مائي: به نسبت 1:1 در الكل 25%، 4-2 ميلي‌ليتر سه بار در روز ميل شود  -3 تنتور: به نسبت 1:5 در الكل 45%، 4-2 ميلي‌ليتر سه بار در روز ميل شود -4مصرف غذايي: اگر غلظت Thujone از 5/0 ميلي‌گرم به ازاي هر كيلو وزن بدن در محصول نهايي تجاوز نكند، در مواد غذايي كاربرد دارد 

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه: Ger.: Kneipp schafgarbe pflanzentost; Schamill; Mex.: Blancaler (10).

منابع: 1- مظفريان، ولي الله. فرهنگ نامهاي گياهان ايران. فرهنگ معاصر، 1375: 11 2- قهرمان، احمد. فلور ايران (جلد 8). موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، 1362: 886 3- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 54 4- يزداني، داراب. شهنازي، سحر. سيفي، حامد. كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي. جهاددانشگاهي واحد شهيد بهشتي، 1383: 21 5- John B. Lust. The Herb Book. 1974 266 6- M Daniel. Medicinal Plants. 2006: 83 7- Nat Prod Res. 2007; 21 (11): 1032-6 8- J Ethnopharmacol. 2006; 107 (2): 277-84 9- Carol a. Newall, Linda a Anderson, J. danid philipson. Herbal Medicines. 1996: 271 10- Royal Pharmaceutical Society. Martindale, The Extra Pharmacopoeia. 2002: 1572
 
Image result for ‫بومدران‬‎

 
 
بازدید : 85 27 شهريور 1397 ساعت 08:37 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری