اطلاعیه مهم  

مشارکت جوامع محلی لازمه پایداری عرصه های منابع طبیعی


رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نایین در گفتگو با روابط عمومی این اداره اظهارداشت:  در راستای عملیاتی نمودن آئین نامه اجرایی بند ب ماده 29 قانون احکام دائمی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، امسال نیز بسیاری از فعالیت های مرتبط با بخش منابع طبیعی در این شهرستان واسپاری می شود.

کیوان لوکی انارکی ارتقاي مشارکت جوامع محلی و توانمند سازي آنان در امر حفظ و احیاي منابع طبیعی را لازمه پایداری عرصه های منابع طبیعی خواند و بر بهره ­مندی از فرصتهای ایجاد شده در قالب ماده 29 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تأکید فراوان نمود.  

وی افزود: هدف از آئین نامه این است که ساز و کارهایی ایجاد کنیم تا فعالیت‌های اجرایی مرتبط با بخش منابع طبیعی به نوعی توسط خود جوامع محلی، تشکلها و تعاونی‌ها اجرا شود. چنین فرایندی می‌تواند کمک کند تا مردم محلی از منافع اجرای طرح‌ها برخوردار، احساس تعلق بیشتری کرده و در نهایت موجب می‌شود تا مشارکت واقعی شکل گیرد.

لوکی انارکی ادامه داد: به همین منظور، بسیاری از فعالیت‌ها در سال جاری از جمله فعالیت‌های احیایی و مراتع نظیر بذر پاشی، نهال کاری و فعالیت‌های بیولوژیک به تعاونی و تشکل‌هایی که دارای مجوز هستند واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه عرصه‌های وسیعی از شهرستان در اختیار مرتع داران است افزود: کسانی که صاحب قرق در طرح‌های مرتعداری و دارای پروانه چرا هستند، می‌توانند فعالیت‌های اجرایی مراتع شان را به دست خودشان انجام داده و در حفاظت و احیای این عرصه‌ها سهیم باشند.


بازدید : 266 13 مرداد 1398 ساعت 08:12 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری