اطلاعیه مهم  

اهم فعالیتهای مقابله با بیابان زایی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نایین

اهم فعالیتهای مقابله با بیابان زایی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نایین: 
1-نهالکاری ، آبیاری ومراقبت به مساحت 250هکتار در کانون بحران فرسایش بادی محور   نایین انارک
2- نهالکاری ، آبیاری ومراقبت به مساحت 150 هکتار در کانون بحران فرسایش بادی محور  نایینانارک .
3-
نهالکاری ، آبیاری ومراقبت به مساحت 130هکتار در کانون بحران فرسایش بادی محور  انارک- چوپانان
4- 
نهالکاری ، آبیاری ومراقبت به مساحت 65 هکتار در کانون  فرسایش بادی محور زواره - دق سرخ
5- مدیریت جنگلهای دست کاشت به مساحت 200 هکتار در جنگلهای دست کاشت ( تاغزار نایین ( مزرعه امام ).
6- مدیریت رواناب های سطحی به مساحت 400 هکتار .
   7- مکاتبه با اداره جهاد کشاورزی شهرستان نایین و شورای اسلامی روستاهای بخش انارک جهت احداث باد شکن زنده در اطراف مزارع .
بازدید : 168 29 خرداد 1399 ساعت 08:40 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری