پوستر هفته منابع طبیعی
 اطلاعیه مهم  

عملکرد

واحد مرتع
طرحهای مرتعداری ییلاقی شهرستان نائین در سال 1394:
 1. زالو بند (180 روز) با مساحت 5960 هکتار
 2. پیوک انارک با مساحت 6469 هکتار
 3. چفت و چغو با مساحت 5500 هکتار
 4. چاه اسعد با مساحت 2415 هکتار
 5. چاه میشه با مساحت 1800 هکتار
 6. چاه نو لاسیاه با مساحت 2660 هکتار
 7. دلدل انارک (210 روز) با مساحت 15059/11 هکتار
 8. مهرآباد محمودی با مساحت 3820/85 هکتار
 9. اوشن و کالچو با مساحت 7586 هکتار
 10. چاه نذر و سنجدو با مساحت  3666/62 هکتار
 11. چاه گنبد با مساحت 3772/09 هکتار
 12. چاه رضا با مساحت 4251/91 هکتار
 13. مزرعه بالاپشمی با مساحت 3353/9 هکتار
 14. بهجت آباد با مساحت 2374/67 هکتار
 15. چاه گربه- چاه دخیل- چاه میر با مساحت 7525/674 هکتار
 16. کال بومکن با مساحت 333/61 هکتار
 17. چاه فساد با مساحت 1876/5  هکتار
 18. چاه بقال (180روز) با مساحت 16968هکتار

طرحهای مرتعداری قشلاقی شهرستان نائین در سال 1394:
 1. صدرآباد علم حاجی باقری با مساحت 19184 هکتار
 2. حاجی باقر با مساحت 7400 هکتار
 3. کوره گزی با مساحت 8927 هکتار
 4. سه راه نخلک با مساحت 4963/4 هکتار
 5. کالچو با مساحت 13148 هکتار
 6. زالوبند قشلاقی (150 روز) با مساحت 5250 هکتار
 7. آغل خرما با مساحت 3025 هکتار
 8. چاه حسنک با مساحت 13347/875  هکتار
 9. زاغاب با مساحت 10325 هکتار
 10. چاه پنیر با مساحت 30054 هکتار
 11. چاه ریگ (150 روز) با مساحت 26000 هکتار
 12. چاه پالانی با مساحت 10015 هکتار
 13. چاه شور و دم عبداله با مساحت 36957/3 هکتار
 14. چاه بزرگی با مساحت 23700 هکتار
 15. معراجی با مساحت 29449 هکتار
 16. چاه گنبد و دوچاهی با مساحت 12850 هکتار
 17. سبزه چاه با مساحت 27450 هکتار
 18. مشجری با مساحت 32876 هکتار
 
اطلاعات جامع واحد امور اراضی:

وسعت شهرستان نائين  ←   2256517 هکتار 

تعداد اجراي قانون هاي انجام شده شهرستان نائين ←  57  
تعداد اجراي قانون هاي در حال انجام شهرستان نائين ←  2
 (عباس آباد کجان- مرز مشترک اصفهان نائين)

مساحت مستثنيات شهرستان نائين ←   7683.8665  هکتار 
مساحت اراضي ملي شهرستان نائين ←  1699484.391 هکتار

- مساحت اراضي ملي سند دار ←   1231003 هکتار
مساحت اراضي ملي در حال اخذ سند ←  50000 هکتار
- مابقي اراضي موات هستند که توسط امور اراضي سند آن اخذ گرديده است.
 
فعالیتهای بیابانزدائی در سال 94:

1- نهال کاری در سطح 400 هکتار در محور انارک
2- بذرکاری در سطح 335 هکتار در مراتع مشجری
3- مبارزه با موش صحرائی در سطح 200 هکتار تاغزارهای حاشیه بافران و مزرعه امام
 
فعالیتهای آبخیزداری انجام گرفته در سطح شهرستان:
1-  احداث بند گابیونی در روستاهای سهیل- سپرو- کمال آباد- کجان - خاروان- زوروکی- محمود آباد- زره سهیل
2-  احداث بند خاکی در  انارک- کمال آباد- سپرو (محور 5-5 )- فوداز
3- احداث  بند خشکه چین خاروان- ورپا- کمال آباد
4- احداث بندهای سنگ و سیمان خاروان- دره انجیر- معصوم آباد- سپرو- ورپا
5-  احداث بند انحرافی سهیل
6- سد بلان
7- پروژه پخش سیلاب علی آباد نیستانک

فعالیتهای آبخیزداری در سال 94:
1- عملیات بیولوژیک آبخیزداری در قالب بذرکاری در سطح 38 هکتار از مراتع شهرستان
2- بند خاکی روستای وندیش
 
 
اجرای پروژه جنگل کاری در دی ماه 94 :

عملیات جنگل کاری دیم در قالب کاشت بذر بادام کوهی در سطح 20 هکتار از اراضی این شهرستان با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی توسط شرکت تعاونی مرتعداری این شهرستان در مراتع ییلاقی عباس آباد چوپانان در حال اجراست.
لازم بذکر است این پروژه  در 4000 گوده اجرا می شود (200 گوده در هکتار) که فواصل گوده ها از یکدیگر 7*7 متر و آرایش کاشت بصورت لوزی است.
 
فعالیتهای واحد آموزش و ترویج در سال 94:

1- برگزاری دوره های آموزشی ویژه مجریان و  بهره برداران
 •  برگزاری دوره آموزشی « روشهای کنترل آفات و بیماریهای جنگلی و مرتعی» در محل دهیاری روستای مزرعه امام مورخ 94/5/27 با حضور 16 نفر از مرتعداران و اعضای دهیاری
 • برگزاری دوره آموزشی « روشهای اطفاء حریق » در مسجد روستای کجان مورخ 94/6/24 با حضور 23 نفر از بهره برداران روستا
 • برگزاری دوره آموزشی « روشهای کنترل آفات و بیماریهای جنگلی و مرتعی» در دهیاری چوپانان  مورخ 94/7/7 با حضور 17 نفر از مرتعداران روستا
 • برگزاری دوره آموزشی « بهره برداری محصولات فرعی مرتعی» در مسجد روستای کجان مورخ 94/8/27 با حضور 36 نفر از بهره برداران روستا
 • برگزاری دوره آموزشی « آشنائی با علل و عوامل تخریب منابع طبیعی» در مسجد اوشن مورخ   94/9/24 با حضور 23 نفر از مرتعداران و مجریان روستا
 2- برگزاری دوره آموزشی ضابطین خاص    5 و 6 مرداد ماه 94
3- نصب بنرهای هشدار دهنده ترویجی در سطح شهرستان    شهریور ماه 94
4- گرامیداشت روز کودک و منابع طبیعی در پیش دبستانی های شهرستان    مهرماه 94
5- تهیه و توزیع پمفلت و تراکت پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام
6- برگزاری دوره آموزشی"پیشگیری و اطفاء حریق" در هفته ایمنی با حضور دانش آموزان دبیرستان شهید صادقی شهرستان   دی ماه 94
 

بازدید : 862 26 ارديبهشت 1398 ساعت 07:26 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری