پوستر هفته منابع طبیعی
 اطلاعیه مهم  

امور مالی

امورمالی 
 
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :        سعید محمدی 
مدرک تحصیلی :                 کاردانی 
رشته تحصیلی :              حسابداری 
دانشگاه :                          علمی کاربردی نایین  

                                                                                    saeid0859011@gmail.com
شرح وظایف :
* پیگیری و جذب اعتبارات جاری و عمرانی
*پرداخت هزینه های جاری و پروژه های عمرانی اداره
*ثبت اعتبارات جذب شده و هزینه ها و ارسال تراز و صورت مغایرات بانکی به صورت ماهیانه
*دفترداری اموال اداره
*تهیه اسناد مالی و ارائه به اداره کل استان
*ارسال اطلاعات مودیان مالیاتی به صورت فصلی در راستای ماده 169 مکرر مالیاتهای مستقیم

بازدید : 766 20 خرداد 1399 ساعت 09:03 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری