پوستر هفته منابع طبیعی
 اطلاعیه مهم  

کارپرداز

کارپرداز  
 
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :        سعید  اسدی اسدآباد 
 
شرح وظایف :
*پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و کارپردازی
*پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر
* تلاش و دقت برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری
* تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن
* کسب آگاهی دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی
* دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم ، واریز حساب تنخواه گردان پس ار اتمام مبلغ به حسابدار و جمعدار مربوط و در خواست تنخواه گردان مجدد
* پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر
* اقدام در مورد ثبت اجناس خریداری شده در دفاتر مربوطه
* پیگیری و اقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به انبار
* تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید
* ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان
* تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور
*انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق