واحد جنگل کاری

واحدجنگل  
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :       علیرضا جعفری
مدرک تحصیلی :                 کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی :                مهندسی منابع طبیعی گرایش مدیریت جنگل
دانشگاه :                             دانشگاه تهران
                                               
شرح وظایف :
* نظارت  مستمر بر پروژه های مختلف جنگلکاری 
* انجام بازديدهاي فني و تهيه گزارشهاي مورد نياز و ارائه نظرات فني.
*  پیگیری اجرای طرح زراعت چوب 
شناسایی مناطق مستعد جهت اجرای پروژه های مختلف جنگل در نواحی رویشی ایران تورانی در دو بخش کوهستانی و بیابانی 

*توزیع نهال در هفته منابع طبیعی 
پیگیری طرح های ماده 3

 
بازدید : 59 27 خرداد 1399 ساعت 02:21 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری