پوستر هفته منابع طبیعی
 اطلاعیه مهم  

واحد مرتع

 
واحد امورمرتع
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :       علیرضا جعفری
مدرک تحصیلی :                 کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی :                مهندسی منابع طبیعی گرایش مدیریت جنگل
دانشگاه :                             دانشگاه تهران
                                               
شرح وظایف :
نظارت بر ممیزی مراتع و صدور پروانه مرتعداری بهره برداران ذیحق 
*  مدیریت چرا و کنترل پروانه چرا 
نظارت بر تهیه و اجرای طرح های مرتعداری بعنوان ناظر طرح های مرتعداری 
بیمه مراتع
مدیریت تعادل دام و مرتع
تولید و تهیه بذور گیاهان مرتعی و نهال به منظور پشتیبانی از طرح های مرتعداری
ترویج و آموزش مسائل مرتع و بهره برداری

 
 
درحال بارگزاری