پوستر هفته منابع طبیعی
 اطلاعیه مهم  

واحد روابط عمومی

 
روابط عمومی  - پایگاه اطلاع رسانی 
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :      زینب     محمدمیرزایی بافران 
مدرک تحصیلی :                 کارشناسی 
رشته تحصیلی :                حسابداری 
دانشگاه :                        علمی کاربردی نایین                   
                                                
                                               
شرح وظایف :
جمع آوری و تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به فعالیتها، اقدامات، طرحها و برنامه های اداره منابع طبیعی شهرستان و انعکاس آن 
مدیریت پایگاههای اطلاع رسانی الکترونیک
*همکاری با رسانه‌های جمعی


 

 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری