پوستر هفته منابع طبیعی
 اطلاعیه مهم  

واحد حقوقی

واحد حقوقی 
 
 
 
نام ونام خانوادگی    :      میلاد یادگاری نایینی 
مدرک تحصیلی :                 کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی :                مهندسی منابع طبیعی گرایش آبخیزداری
دانشگاه :                             آزاد اسلامی میبد  
                                               
شرح وظایف :
* پیگیری پرونده های مطروحه در مراجع قضایی 
*تهیه وتنظیم آمار حقوقی 
* پیگیری آرا ء  صادره در مرحله کیفری و حقوقی جهت اجرای حکم 
 

درحال بارگزاری